Karlavagnen ska renoveras

Karlavagnens förskola ska renoveras från den 11 mars 2019

Under renoveringen kommer Karlavagnens förskola bedriva sin verksamhet på Hemmings förskola. 

Renoveringen beräknas pågå till december 2019.

9 januari 2019