Fokusområden

Förskolan arbetar med kommunens två strategiska utvecklingsområden; Undervisning och Digitalisering som kommer att pågå till 2023

Undervisning i förskolan
Undervisning kommer lägga fokus på vilka teorier som kan ligga till grund för den undervisning som vi bedriver i förskolan och på vilket sätt den kan stödja varje barns lärande. Undervisning innebär att vi pedagoger inspirerar och utmanar barnen med läroplanen som utgångspunkt och riktning samt syftar till utveckling och lärande hos barnen. Vår undervisning utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Digitalisering för lärande
Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla användbar digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

Uppdaterad: