Verksamhet & pedagogik


Vi ser på barn som kompetenta individer som själva skapar och besitter lösningar på problem, har egna kunskaper och erfarenheter.

Vi ser även barn som lekfulla utforskare med nyfikenhet och vetgirighet som drivkraft.

För oss på förskolan är det viktigt att bygga upp en trygghet hos barnen då det är trygghet som ligger till grund för allt lärande.

Vi arbetar aktivt med socialt samspel och med språket för att stärka individen så att denna kan bli självständig.

Ledorden är "det livslånga lärandet".

27 februari 2015