Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Avdelningarnas direktnummer:

Blå 018-7278164 eller 072-539 18 07

Grön 018-7277907 eller 072-539 18 08

Röd 018-7277908 eller 072-518 92 82

 

Biträdande förskolechef:

Sara Rostvik

018-7277577

Förskolechef:

Christin Viklund

076-1377866