Systematiskt kvalitetsarbete

Varje huvudman, rektor och arbetslag har ansvar att systematiskt planera, följa  upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.
Detta genomförs regelbundet på Karlavagnens förskola, dels på avdelningsplaneringar en gång i veckan och på planeringsdagar som sker fyra gånger om året då förskolan är stängd.

Som en del i systematiska kvalitetsarbete på förskolan läggs stor vikt i att använda resultatet av föräldaenkäten som skickas ut till alla vårdnashavare.

 

Uppdaterad: