Värdegrund

Beskrivning av Karlavagnens förskolas värdegrund

Jag har rätt att känna mig trygg

och då är jag också skyldig att får andra att känna sig trygga

Jag har rätt att bli lyssnad till och bli sedd

och då är jag också skyldig att lyssna på och se andra

Jag har rätt att bli respekterad för den jag är

och då är jag också skyldig att respektera andra

Uppdaterad: