Värdegrund

Beskrivning av Karlavagnens förskolas värdegrundPå Karlavagnen:

Tillåts alla barnen att vara den de vill vara.

Ser vi alla barnen som kompetenta och ger dem positiv feedback.

Ser vi varje enskilt barn.

Ser vi möjligheter istället för begränsningar.

Bemöts alla barn med respekt och blir lyssnade på. 

Uppdaterad: