Måltider

Förskolans mat kommer från Måltidsservice Tiundaskolan.
Den som är ansvarig på måltidsservice nås på telefonnummer 018-7277282

Uppdaterad: