Kontakt

Karlavagnens förskola
Geijersgatan 29
752 32 Uppsala

Öppettider
07:00-17:00

Avdelningarnas direktnummer

Mars 018-727 81 64
sms 072-539 18 07

Pluto 018-727 79 07
sms 072-539 18 08

Jupiter/Saturnus 018-727 79 08
sms 072-518 92 82

Sjukanmälan
Ring eller skicka sms till ditt barns avdelning

Kök
Ulrika Ahlgren
018- 727 6383