Aktuellt

  • Avgiftskontroll för barnomsorg

    Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt ...
    30 augusti 2018
  • Studiedagar

    Förskolan kommer att vara stängd 28-29 Maj då personalen har studiedagar
    6 april 2018
Gå till nyhetsarkivet

Kontakt

Karlavagnens förskola
Rackarbergsgatan 3
752 32 Uppsala

Öppettider
07:00-17:00

Avdelningarnas direktnummer

Blå 018-727 81 64
sms 072-539 18 07

Grön 018-727 79 07
sms 072-539 18 08

Röd 018-727 79 08
sms 072-518 92 82

Sjukanmälan

Ring ditt barns avdelning

Biträdande förskolechef: Sara Rostvik

018-727 75 77
sara.rostvik@uppsala.se

Förskolechef

Christin Viklund

christin.viklund@uppsala.se

Kök

Ulrika Ahlgren

018- 727 6383