Förskolans studiedagar

Förskolan har stängt för studiedag 12 april och 27 maj 2024.

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd. 
Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta rektor senast fyra veckor innan studiedag.

22 januari 2024