Verksamhet & pedagogik

Vi leker, Vi lyckas och ledorden är ”det livslånga lärandet”

På Karlavagnens förskola vill vi skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barn, pedagoger och föräldrar. Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 2018 i arbetet på förskolan. På förskolan arbetar vi med barnens nyfikenhet, erfarenheter, lek och intressen när vi planerar verksamheten. I verksamheten ges barnen möjlighet att utveckla sitt eget lärande och skapa sin egen kunskap tillsammans med varandra och med vuxna. På förskolan tycker vi det är viktigt att bygga upp en trygghet hos varje barn och tillgodose alla barnens behov. Vi arbetar aktivt med socialt samspel och med språket för att kunna stärka barnens självkänsla och självständighet.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barngruppens behov och intressen. Tanken är att miljön ska vara lockande, utforskande och inbjuda barnen till lek. Vi ser barnen som kompetenta individer som själva kan vara delaktiga i sitt lärande med de kunskaper och erfarenheter de har med sig. Barnen är nyfikna utforskare och vi pedagoger blir medupptäckare i deras vardagliga lärande.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik